“Dyrbyni” Rīgā ieraksta Ontona Skrindas teiktās dziesmas

Jūnija beigās Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopas “Dyrbyni” dalībnieki devās uz Rīgu, kur profesionālajā ierakstu studijā “Lauska” tika aizvadīta ierakstu sesija, lai iemūžinātu vairākas Ontona Skrindas teiktās dziesmas. Līdz rudenim plānotas vēl citas ierakstu sesijas, lai ierakstītu un apstrādātu pavisam deviņas kompozīcijas.
Ierakstos piedalījās folkloras kopas “Dyrbyni” dalībnieki Krišjānis Kaminskis, Elīza Skrupska, Jānis Sniķeris, Ivo Bikuļčs, Mārtiņš Radiņš, Margarita Žuka, Marina Baranovska un vadītāja Anna Briška. Ierakstāmās kompozīcijas tiek gan dziedātas, gan spēlētas uz dažādiem instrumentiem – akordeona, ermoņikām, mandolīnas, bungām, basa ukuleles, kontrabasa, vijoles, kokles, stabules u. c.
Ontona Skrindas muzikālajam mantojumam “Dyrbyni” ir pievērsušies jau kopš 2016. gada, iekļaujot to koncertu un skašu programmās. Līdz šim “Dyrbyni” ir apzinājuši ap 30 Latgales sabiedriskā darbinieka, ārsta, dzejnieka, mūziķa Ontona Skrindas (1881–1918) teiktās melodijas. Lielāko daļu no tām jau 1900. gadā ir pierakstījis E. Melngailis, vēl citas ir atrastas O. Skrindas savāktajos folkloras materiālos. 
2022. gadā rudenī folkloras kopa ar Augšdaugavas novada pašvaldības atbalstu veica ierakstus dziesmām “Īsaleņa molt īdama” un “Ontona daņcs”, bet 2023. gadā dziesmas “Seši jauni bandinīki” ierakstu nodrošināja studija “Lauska”, iekļaujot to izlasē “Sviests 10”. Savukārt šogad tiek īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts “Ontona Skrindas teikto dziesmu ierakstīšana profesionālā skaņu ierakstu studijā”, kura laikā folkloras kopai “Dyrbyni” plānots ierakstīt un apstrādāt deviņas kompozīcijas vairākās ierakstu sesijās studijā “Lauska” skaņu režisora Kaspara Bārbala vadība. Augšdaugavas novada Centrālā pārvalde projekta realizēšanai nodrošina transportu uz ierakstu studiju “Lauska” Rīgā.