Skolēni Ludzas novadā uzsāk vasaras darbu 

Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāli arī šogad rīko skolēnu vasaras nodarbinātības programmu. Šovasar 79 jauniešiem būs iespēja strādāt 17 dažādos uzņēmumos un iestādēs, tostarp pašvaldības iestādēs, biedrībās un privātajos uzņēmumos. 
Vasaras nodarbinātības programma, ko organizē un finansē Ludzas novada pašvaldība, ir paredzēta jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri aizvadītajā mācību gadā mācījās vispārizglītojošā skolā vai profesionālās izglītības iestādē un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ludzas novadā.
Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska informē, ka šogad lielākā daļa darbavietu tiks nodrošinātas pašvaldības iestādēs, jo vietējie uzņēmēji pieteicās kūtri. Jauniešiem tika piedāvātas darbavietas šādās iestādēs un uzņēmumos: Ludzas novada bibliotēkā – 2 darbavietas; Kārsavas pilsētas bibliotēkā – 2 darbavietas; Zilupes pilsētas bibliotēkā – 3 darbavietas; Cirmas pagasta bibliotēkā – 2 darbavietas; Ņukšu pagasta bibliotēkā – 1 darbavieta; Pasienes pagasta bibliotēkā – 1 darbavieta; Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādē – 2 darbavietas; Briģu pagasta PII – 3 darbavietas; Istras, Rundēnu un Pasienes pagastu apvienības pārvaldē – 6 darbavietas; Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastu apvienības pārvaldē – 16 darbavietas; Ludzas Novadpētniecības muzejā – 6 darbavietas; Ludzas novada tūrisma centrā – 3 darbavietas; SIA “Ludzas Tūrisma aģentūra” – 1 darbavieta; biedrībā “Senpilsāta” – 1 darbavieta; IK “Ūdens pasaka” – 9 darbavietas; IK “Dambis” – 12 darbavietas; SIA “PEAT EXPORT LLC” – 9 darbavietas.
Pašvaldība aicināja darba devējus pieteikt savas vakances līdz 22. aprīlim, savukārt skolēni tika aicināti pieteikties nodarbinātības programmai līdz 20. maijam. Skolēnu pieteikumus izvērtēja un lēmumu par viņu līdzdalību pasākumā pieņēma Ludzas novada pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija piecu locekļu sastāvā. Izvērtējot pieteikumus pēc atbilstības kritērijiem, priekšroka tika dota tiem skolēniem, kuri netika nodarbināti Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā 2023. gadā.

Jaunieši, kas šosezon pievienosies “Atpūta Ludzā” komandai, gūstot pieredzi tūrisma jomā. Uzņēmuma īpašnieks Dagnis Tihovskis stāsta, ka šis ir jau piektais gads, kad palīgos tiek aicināti jaunieši. Viņu darba pienākumos ietilps kajaku, SUP dēļu izsniegšana un sakopšana pēc lietošanas, peldošā plosta sagatavošana, galdu uzklāšana un uzkopšana, kā arī komunikācija ar viesiem – gan vietējiem, gan ārzemju tūristiem


Publicitātes foto