Lai Ludzas pilsētas skvērs atdzīvojas!

Turpinot Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta STARts (Sadarbības tilts, apvienojot resursus) aktivitātes, biedrība KIRA maija beigās rīkoja labiekārtošanas talku Ludzas pilsētas skvērā. Aktivitātes mērķis bija ne tikai padarīt vienu mūsu pilsētas stūrīti skaistāku, bet arī popularizēt brīvprātīgo darbu. “Mēs turpinājām NVO Teātris azotē / Theatre under the Wing pagājušajā gadā iedibināto Domu un dobju talkas ideju patriotisma mēnesī vienot kopienas iedzīvotājus darbā, uzklausīt ieteikumus par pilsētvides sakārtošanu,” KIRA raksta savā profilā vietnē Facebook.
“Jau pirms tam mūs konsultēja daiļdārzniece Daina Zvejsalniece. Viņa ieteica, kā labāk izvietot puķudobes, lai tās iekļautos ainavā, kādus augus labāk izvēlēties. Talcinieku darbu vadīja Ināra Mikažāne. Skvērā sapulcējās paprāvs interesentu pulciņš. Darbi ritēja raiti, un drīz vien tika izveidotas jaunas dobes un iestādītas hortenzijas. Centāmies ievērot apļa principu. Tālākos darbus paveica Ludzas 2. vidusskolas jauniešu grupa – viņi iestādīja samtenes. Tagad skvēra daļa pie BJC ir ieguvusi jaunu veidolu. 
Tā kā mums ir aktuāla brīvprātīgā darba iedzīvināšana Ludzā, tika izveidota anketa par brīvprātīgā darba izpratni un iespējām. Talcinieki aizpildīja anketu, bet arī pārējiem ir iespēja to izdarīt. Par projekta līdzekļiem ir iegādāta tā saucamā “Līdzdalības tāfele”, kurā regulāri tiks mainīta aktuālā informācija ne tikai par projekta aktivitātēm, bet arī par citiem biedrības KIRA un BJC pasākumiem. Informācija tiks atjaunota, aktualizējot kopienas svarīgākās problēmas un aicinot iedzīvotājus izteikt savu viedokli. Tāfele atradīsies skvērā vai arī pie biedrības KIRA biroja. “Līdzdalības tāfeles” informācija tiks publicēta arī biedrības mājaslapā.
Jau talkas dienā jaunieši izteica savas domas par to, kādu viņi gribētu redzēt šo skvēru nākotnē. Vairāki ierosinājumi bija interesanti un vērā ņemami.
Labiekārtojot skvēru, biedrība vēlas padarīt to “dzīvāku”, lai te būtu vieta, kur apspriest jaunas idejas, rīkot radošās darbnīcas. Skvērs taču atrodas iepretī Ludzas BJC un biedrības KIRA biroja telpām. Iespējams, nākampavasar šī vieta iegūs vēl kādu jaunu vaibstu.
Paldies visiem, kuri atbalstīja talkas aicinājumu! Paldies Ludzas 2. vidusskolas skolotājām Irīnai Seimuškinai, Veltai Zbitkovskai un 7.b un 8.b klašu audzēkņiem.
Paldies Inārai Mikažānei par lietderīgajiem padomiem un veiksmīgo darba norisi! 

Skolotājas Irīnas Seimuškinas audzēkņi atbalsta ideju par mājīgu skvēru un labprāt iesaistās tās īstenošanā


Natālijas Losānes foto