Dekšāru pagastā atjaunota krucifiksa mājiņa

Maija nogalē Rēzeknes novada Dekšāru pagastā tika svinīgi iesvētīta atjaunotā Puduļu krucifiksa mājiņa, lasāms Dekšāru pagasta Facebook lapā.
Dekšāru pagasta iedzīvotāju padome un Varakļānu Romas katoļu draudze īpašu paldies saka Varakļānu novada vīriem Austrim Kokaram un Jānim Mālniekam, piebilstot, ka Jānis pagastā jau vairākiem krucifiksiem ir devis otro elpu. 
Pagasta darbīgajiem ļaudīm jau kādu laiku sāpēja sirds par Puduļu krucifiksa mājiņu, kas pēdējiem spēkiem turējās pretī lietum, vējam un sniegam, tomēr allaž bija sakopta un izrotāta ar svaigiem dārza ziediem. Pagājušā gadā Darbīgo kopienu Latgalē ietvaros uzsāktas Dekšāru pagasta krucifiksu sakopšanas talkas, tika iegādāti darbarīki un arī šogad plānots doties talkās tur, kur tas visvairāk vajadzīgs. 
“Milzu pateicība ikvienam, kas iesaistījās, darīja, organizēja, uzstādīja, iekārtoja, iesvētīja, dalījās atmiņu stāstos un ar leģendu par Dievmāmiņas parādīšanos vietējiem ļaudīm, par senu foto apskati. Dievmāmiņas klātesamība bija jūtama arī šodien, jo kā gan citādi izskaidrot veldzējošo pavēni ļoti karstajā vasaras dienā,” raksta pagasta iedzīvotāju padomes pārstāvji un saka paldies ikvienam, kurš iespēju robežās rūpējas arī par citiem savu ciemu krucifiksiem.

Janas Skrivļas-Čeveres teksts, publicitātes foto