Rudzātos ielas atkal ietērpjas asfaltā

Līvānu novada Rudzātu ciemā atjauno Parka un Varoņu ielas. Parka ielā pārbūvēti  265,07 m, nodrošināta piekļuve Rudzātu pagasta iedzīvotāju īpašumiem un savienojums ar Varoņu ielu un valsts vietējo autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona.
Varoņu ielā pārbūvēti 616,31 m, nodrošināta piekļuve Rudzātu pagasta iedzīvotāju īpašumiem un savienojums ar valsts vietējo autoceļu Rožupe–Rudzāti–Varakļāni un valsts reģionālo autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona.
Šobrīd notiek labiekārtošanas darbi. Būvdarbus veic SIA “Vlakon”.
Līvānu novada pašvaldības Facebook lapā internetā teikts, ka abās ielās būs labāka satiksmes drošība un izturīgāks ceļa segums, kā arī labāka lietus ūdens novadīšana.
Sakārtota infrastruktūra ir arī atbalsts uzņēmējdarbībai.