Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā top grāmata “Atmiņā puteņo sniegi”

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs iecerējis izdot grāmatu “Atmiņā puteņo sniegi”, atceroties pirms 75 gadiem notikušās 1949. gada 25. marta deportācijas. 
Muzeja rokrakstu kolekcijā glabājas unikāla liecība, 1949. gada represētās Lūcijas Preises izsūtījumā Amūras apgabalā uzrakstītā dienasgrāmata 13 burtnīcās "Ir tāds ciems – Umļekāns”, kā arī viņas no Sibīrijas rakstītās vēstules mātei. Arī no Latvijas uz Amūras apgabalu sūtītās ziņas, kas ir lielisks laikmeta liecinieks. 
2023. gadā, pateicoties Latvijas Politiski represēto apvienības finansiālajam atbalstam, tika veikta burtnīcu pārrakstīšana, rediģēšana un sagatavošana izdošanai. Grāmata tiks papildināta ar muzeja krājuma fotogrāfijām no Lūcijas Preises izsūtījuma laika un vietas. Dienasgrāmata uzrakstīta labā valodā, emocionāli piepildīta ar sievietes pārdomām, atzinumiem un ilgām pēc Latvijas. Lai to padarītu vizuāli poētiskāku, projektā iesaistīti Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas bērni un jaunieši. Klausoties dienasgrāmatas fragmentus, viņi zīmēja ainas no Lūcijas Preises dzīves izsūtījumā. Zīmējumi papildinās izdevumu un padarīs to pieejamāku jaunākajai paaudzei. Tādā veidā tiks panākts dubults efekts, un stāsts par izsūtījuma gadiem Sibīrijā būs saglabāts gan no pieauguša cilvēka, gan bērnu skatupunkta. 
Pirms grāmatas izdošanas Preiļos 25. martā komunistiskā genocīda upuru atceres dienā notika vides objekta – izstādes “Atmiņā puteņo sniegi. Bērni zīmē Sibīriju” atklāšana. Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas 49 audzēkņi zīmēja zīmējumus, muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Silvija Berezovska sagatavoja baneru dizainu, bet Preiļu novada pašvaldība piedalījās ar līdzfinansējumu vides izstādes stenda izgatavošanā. Interesenti un tūristi šo vides objektu – izstādi varēs aplūkot pie Preiļu Mūzikas un mākslas skolas līdz 14. jūnijam. Pēc tam šī skolas saime stendu izmantos savas radošās darbības atspoguļošanai. 
Projektu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Muzeju nozares attīstības programma”. Atbilstoši muzeja vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem projekta realizācijas rezultātā tiks saglabātas reģionālas vērtības un ar tām bagātināta Latvijas kultūrtelpa, kā arī dokumentētas laikmeta noskaņas un nākamajām paaudzēm saglabāti spilgti laikmeta tēli. 


Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja saime

Vides objekta – izstādes “Atmiņā puteņo sniegi. Bērni zīmē Sibīriju” atklāšana Preiļos

Ilustrācija no topošās grāmatas “Atmiņā puteņo sniegi”