Paldies Riebiņu bibliotēkas ilggadējai vadītājai Olgai Ribinickai

Marta izskaņā pelnītā atpūtā devās Riebiņu bibliotēkas ilggadējā vadītāja Olga Ribinicka.
Bibliotekārajā darbā aizvadīti 32 darba gadi, savukārt Riebiņu bibliotēku Olga vadījusi no 1993. gada. Olgas ieguldījums Riebiņu bibliotēkas attīstībā ir nenovērtējams. Viņas vadībā bibliotēka vienmēr aktīvi piedalījusies dažādos pasākumos gan novada, gan valsts mērogā. Riebiņu bibliotēka pulcē visas paaudzes, izglīto, māca, iesaista radošās nodarbībās. Tiek veicināta bērnu lasītprasme, piedaloties Latvijas Nacionālās Bibliotēkas rīkotajos lasītveicināšanas projektos. Olga darbu dara ar nesavtību, milzīgu atdevi un sirdsdegsmi.
Pateicoties Olgas uzstājībai un entuziasmam, 2014. gada 12. aprīlī atklāta rekonstruētā Riebiņu bibliotēka ar mūsdienīgām telpām. 2014. gadā Olga saņēma arī Riebiņu novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju un apzinīgu darbu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 
Vēlam izturību, sirdsmieru, dzīvesprieku un daudz skaistu mirkļu!


Riebiņu bibliotēkas vadītāja Svetlana Zahareviča