Skolēni pielaiko profesijas Ludzas novada pašvaldībā

4. aprīlī norisinājās biznesa izglītības biedrības "Junior Achievement Latvia" rīkotā Ēnu diena, kurā jau tradicionāli iesaistījās arī Ludzas novada pašvaldība, sniedzot iespēju skolēniem iepazīt dažādu jomu speciālistu darbu. Pašvaldības un tās iestāžu darbiniekus šogad ēnoja 14 jaunieši no Ludzas pilsētas vidusskolas, Ludzas 2. vidusskolas, Ciblas vidusskolas, Pildas pamatskolas un Malnavas koledžas. Ēnas bija gan novada domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam, gan Ludzas novada Kultūras centra vadītājai Renātei Mikaskinai un centra darbiniecēm Karīnai Demko un lietvedei Inai Plotņikovai, kā arī Pašvaldības policijas priekšniekam Jurijam Kuzņecovam, inspektoriem Jurijam Timofejevam un Sarmītei Stripkānei.
Nils Sviklāns, Viktorija Kairova un Nils Ulass pielaikoja domes priekšsēdētāja profesiju. Edgars Mekšs iepazīstināja jauniešus ar pašvaldības darba organizāciju, attīstības plāniem, kā arī darāmajiem darbiem. Skolēni iepazina arī to, kā strādā citi pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki, dodoties nelielā ekskursijā. Domes priekšsēdētājs aicināja jauniešus būt aktīviem, nākt ar savām idejām un iesaistīties lēmumu pieņemšanā.
Ar Pašvaldības policijas darbiniekiem strādāja Jana Strode, Keita Ulase, Sabrīne Svikša, Ilva Žubule, Artjoms Filimonovs un Vladimirs Matvejevs. Pašvaldības policijas darbinieki izstāstīja par darba specifiku un iepazīstināja ar tehnisko nodrošinājumu.
Ludzas novada Kultūras centra profesiju iepazina Madara Jakupāne, Natālija Nasaļska, Evelīna Plotņikova un Laine Kučāne. Jaunietes viesojās pašvaldībā un devās uz Ludzas kultūras namu. Ludzas novada Kultūras centra vadītāja atzina, ka labprāt arī nākamgad uzņemtu ēnotājus, meitenes bija drošas, atvērtas, un ar viņām bija viegli komunicēt.
“Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum,” uzsver sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska.


Inspektors Jurijs Timofejevs sniedz ieskatu pašvaldības policijas darbā


Janas Dukaļskas foto