Septembrī beigs pastāvēt skola Subatē

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu par Ilūkstes Raiņa vidusskolas programmu īstenošanas vietas “Subate” likvidāciju. Tā beigs pastāvēt ar 1. septembri. Līdz šim šajā skolā tika īstenota pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programma.
Šāds lēmums tika pieņemts, jo skolā 2024./25. m.g. mācītos ļoti mazs bērnu skaits. 1. klasi apmeklētu tikai viens bērns, 2. klasē būtu divi, 3. un 4. klasē – pa trim skolēniem. Visā skolā kopā mācītos deviņi skolēni. Pirmsskolas izglītības posmu apmeklētu tikai astoņi bērni. Pēc Izglītības pārvaldes vadītājas vārdiem, ar vecākiem bija tikšanās, kuras laikā izskaidrota situācija. Audzēkņiem ir iespēja mācīties Ilūkstē vai Bebrenē.