Ķirjanas Ļeonovas un Latvijas jubilejas novembris

Preiliete Ķirjana Ļeonova svinēja 90 gadu jubileju vienā dienā ar Latvijas valsti – 18. novembrī. Tā bija dzimšanas diena arī meitai Antoņinai. “Vietējā Latgales Avīze” viesojās pie jubilāres sveikšanas cēlienā, klāt esot meitai un dēlam ar mazmeitām un mazmazbērniem un kaimiņieni Elmu. Todien Ķirjana Ļeonova saņēma arī Preiļu novada pašvaldības Pagodinājuma rakstu un naudas balvu. To pasniedza Preiļu novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška.  
Ķirjana Ļeonova pastāstīja, ka dzimusi un augusi Upmalas pagastā kā vienīgais bērns mājā, kur tagad dzīvo dēls. Viņa pabeidza Šustas skolu un visu mūžu strādāja par pavāri kafejnīcā un restorānā Preiļos. Jubilāre atminējās, ka toreiz iecienītākais ēdiens bija kotletes, un, kā teica mazmeitas, viņai ļoti garšīgi padodas salāti, sautēti kāposti un pīrāgi, un vēl – omīte esot čakla adītāja. Ķirjana Ļeonova pakavējās atmiņās arī par lauku ballēm, kas notika klubā Pilišķos, tur vietējie spēlēja akordeonu vai bungas vai pūta tauri, un puķēm, kuras lolo dārzā turpat pie mājas Preiļos.
Jubilāre no bērnības apmeklē vecticībnieku lūgšanu namu, uzskata, ka jātic Dievam. Jubilāre ir piedzīvojusi pat klīnisko nāvi, atminas, ka redzējusi Debesis, tur esot bijusi svētlaime bez sāpēm, tāpēc nav gribējies atgriezties. “Gan jau Dievam ir zināms labāk, kas mums ir vajadzīgs. Tagad mācos staigāt pēc insulta, gribu vēl padarboties dārzā un redzēt mazmazbērnus augam,” teica Ķirjana Ļeonova.     
Sveicēji novēlēja jubilārei sapulcināt ciemiņus arī simts gadu jubilejā, bet jubilāre vēlēja, lai mīļie ir veseli un laimīgi.


Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto