Kārsavas pareizticīgo baznīcā veikta griestu un grīdas konstrukciju atjaunošana un siltināšana

Kārsavas pareizticīgo baznīcā pabeigti remontdarbi, kas tika īstenoti projekta "Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas telpu atjaunošana" ietvaros, un 10. novembrī objekts nodots ekspluatācijā. Darbu laikā tika veikta griestu un grīdas konstrukciju atjaunošana un siltināšana.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 59 989,33 eiro, publiskais finansējums (LEADER) – 43 696,42 eiro, Ludzas pašvaldības finansējums – 4000 eiro, kā arī draudzes līdzfinansējums.
18. novembrī Kārsavas sirdsskaidrās Eufrosinijas Polockas pareizticīgo baznīcā notika pirmais Dievkalpojums pēc darbu pabeigšanas. Dievkalpojumā piedalījās dievlūdzēji no Ludzas, Rēzeknes un Rīgas. Priesteris Aleksijs Vinogradovs kalpoja dievišķo liturģiju.
Pagājušajā gadā Eiropas projekta ietvaros tika pabeigta baznīcas fasādes atjaunošana un nomainīts jumts, šogad veikti iekšējie darbi.

Dievnama telpas pirms un pēc renovācijas


Valentīnas Dobrovoļskas foto