Skolotāju Eleonoru Bleivi sumināja ar apbalvojumu “Preiļu novada Goda pilsonis”

Latvijas 105. dzimšanas dienas priekšvakarā ilggadējā Preiļu 1. vidusskolas, vēlāk Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Eleonora Bleive saņēma apbalvojumu “Preiļu novada Goda pilsonis”.
Interneta vietnē www.preili.lv lasāms, ka skolotāja apbalvota par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā, matemātikas un fizikas izpratnes veicināšanā audzēkņos un sasniegumiem interešu izglītībā.
Eleonora Bleive šobrīd ir pelnītā atpūtā un uzturas Kuldīgas slimnīcas ilgstošās aprūpes nodaļā. 9. novembrī uz Kuldīgu sumināt laureāti devās Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Anspoka un deputāte Iveta Stare. Viņas pateicās skolotājai par stingru un godīgu skolotājas darbu, uzsverot, ka skolotāja bija spilgta personība, viņa iedvesmoja skolēnus un kolēģus mācīties, lasīt, ceļot, baudīt mākslu un dabu. Todien Eleonoru Bleivi sveica arī dēls Māris ar ģimeni. Laureāte pie svētku kafijas atminējās skolotājas gaitas un skolēnus, kā arī pateicās par apbalvojumu un kopā būšanu. 

Ineta Anspoka (no labās) Eleonorai Bleivei pasniedza Preiļu novada Goda pilsoņa apbalvojumu

Eleonora Bleive (centrā) suminātāju pulkā

 

Egitas Terēzes Jonānes teksts, publicitātes foto