Preiļos sveica patriotiskās dzejas konkursa laureātus

10. novembrī Preiļu Galvenā bibliotēka bija ietērpta Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga noskaņās, jo, sagaidot valsts svētkus, notika patriotiskās dzejas konkursa “Miera vēstis Latvijai” noslēguma pasākums. 
Pēc šī konkursa dzejas grāmatu atvēršanas, simboliskās lentes atraisīšanas un Preiļu himnas cēliena, konkursa žūrijas dalībnieki – dzejnieks Eduards Aivars (īstajā vārdā Aivars Eipurs), stāstnieku kustības uzturētāja Latgalē Vilhelmīne Jakimova un
dzejniece un žurnāliste Egita Terēze Jonāne, kā arī Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina turpat klātienē un viņas vietniece Inese Šņepste, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere un šī konkursa patrons, kinorežisors, Preiļu Goda pilsonis Jānis Streičs attālināti uz lielā ekrāna un rakstiski pauda vērtējumu par iesūtītajiem darbiem, sveica konkursantus Latvijas Valsts svētkos un novēlēja mīlēt Latviju. “Esiet savas dzimtenes patrioti ne tikai 11. novembrī – Lāčplēša dienā – un 18. novembrī – Latvijas dzimšanas dienā, bet visu mūžu,” aicināja Vilhelmīne Jakimova.
Pēc tam notika laureātu un nominantu sumināšana. 5.–6. klašu grupā 1. vieta piešķirta Paulai Rēzijai Striķei (Vangažu vidusskola; viņa nevarēja būt klāt), 2. vieta – Martai Brantei (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola; arī viņa nevarēja atbraukt) un Anastasijai Urbanovičai (Aglonas vidusskola), 3. vieta – Luīzei Ikauniecei (Varakļānu vidusskola). Viņas konsultēja Inese Reisa, Sarmīte Apine, Valentīna Ondzule un Ingrīda Melne. 
7.–9. klašu grupā pirmajā vietā ierindots Kristaps Kaņepons (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija), otrajā vietā – Māra Melne (Varakļānu vidusskola) un Samanta Donāse (Dzelzavas pamatskola), bet trešajā vietā Jānis Poots (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija) un Oksana Petrova (Aglonas Katoļu ģimnāzija). Viņus atbalstīja konsultanti Antra Latiša, Aina Caune, Gita Švarca un Anita Vaivode. 
Un visbeidzot 10.–12. klašu grupā pasniegta pirmā godalga Laimai Melnei (Varakļānu vidusskola), otrā godalga – Īrisai Bričkai (Suntažu vidusskola; nebija klāt), trešā godalga – Ilvim Hugo Eihentālam (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija) un Amandai Keitai Saulītei (Druvas vidusskola; nebija atbraukusi). Viņu konsultanti ir Aija Caune, Indra Puķe, Antra Latiša un Sandra Burve. 
Īpašas Jāņa Streiča un Preiļu Galvenās bibliotēkas saimes pateicības balvas tika pasniegtas Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotājai Antrai Latišai, jo viņa konsultēja vislielāko konkursantu saimi. Tāpat arī žūrija piešķīra simpātijas balvas vairākiem konkursa dalībniekiem, un tās bija galvenokārt grāmatas. 
Jāuzsver, ka konkursanti iepriecināja ar gudru, pārdomām cauraustu un patriotisku dzeju par Latviju, ģimeni, sētu, tāpat viņu dzejoļos pausts arī atbalsts Ukrainai un kara noliegums. Lai ieskatam ir dzejas fragmenti. 

 

“Latvijas karogs kā mirdzoša zvaigzne
Rāda mums patieso ceļu, kurp iet,
Tam diegu dzīparos ievīta taka,
Pa kuru katram mums doties ir lemts.”
(Paula Rēzija Striķe)

 

“Latvijā jūtos mierīgi un droši.
Tā upes, ezeri un meži mieru dveš,
Te miers mans un tavs, 
Tas jāsaglabā, jāsargā, jāizdzīvo.” 
(Anastasija Urbanoviča)

 

“Nesakiet, ka šajā gadsimtā jādzied “Es karā aiziedams” –
Ne māsu gribu šūpulī atstāt, ne karavīra formu valkāt,
Ne dubļos un asinīs mirkt,
Ne cīņās ar Krieviju mirt.
Gribu dziedāt “Saules mūžu...” un Dziesmusvētkos mierīgi stāvēt,
Uzcelt māju, turēt suni un zemeņu dobi ravēt.”
(Kristaps Kaņepons)

 

“Ak, Boņuk, tu mīļais Boņuk!
Ar tevi runāt liels gods!
Tu stiprais latgaļu puika,
Un valoda ir tavs gods.

Ar vuškeņom pļavā tu dzīvo,
Ar gūteņom runājies droši.
Es saprotu tevi ar sirdi,
Jo Latgale mūsos mīt.”
(Oksana Petrova)

 

“Miers – būt, palikt un augt,
Neiet no problēmas projām,
Bet paraudzīties no labās puses –
Palikt pie savējiem,
Noturēt gaismiņu dziļi sirdī.”
(Vasīlijs Krasnovs)

 

“Es paskatos uz savām dūraiņos ieģērbtām plaukstām
Un visu sāku saprast,
Jo starp auseklīšiem, Laimas slotiņām un skujiņām
Ir ieausts vēstījums, ka Latviju mūžīgi sargās Laima, Māra un Dievs.”
(Laima Melne)

 

Gan laureāti, gan nominanti un viņu skolotāji piedalījās dzejnieku Kārļa Vērdiņa un Eduarda Aivara dzejrades darbnīcās un saņēma konkursa dzejas grāmatu “Miera vēstis Latvijai” ar 46 dzejoļiem un ilustrācijām. Jāiestarpina, ka šo grāmatu var pārlapot Preiļu Galvenajā bibliotēkā un iepriekš minētajās skolās. Sumināta arī grāmatas redkolēģija – redaktore Vilhelmīne Jakimova, ilustrāciju autore Ance Paula Onužāne un maketētāja Egija Gribuste. Izskanēja grupas “Muosys” koncerts, un visi cienājās ar svētku kliņģeriem. 
Jāpiebilst, ka konkursam bija iesūtīti 79 dzejoļi no visiem Latvijas novadiem, un šo konkursu rīkoja Preiļu Galvenās bibliotēkas saime.

Konkursantu un konsultantu – skolotāju un bibliotekāru – kopbilde

Ar latgaliešu dziesmām priecēja ansamblis “Muosys”

Konkursa dzejas grāmatā “Miera vēstis Latvijai” publicēti 46 dzejoļi

 

Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto