Ludzas parka estrādē atjauno skatītāju soliņus

Rūpējoties par Ludzas pilsētas parka infrastruktūras sakārtošanu, atjaunoti estrādes skatītāju soliņi. Tā nolemts izmantot konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022” iegūto balvu – no Sabiedrības integrācijas fonda saņemto finansējumu 20 000 eiro apmērā.
Jūnijā tika izsludināts iepirkums, kur par uzvarētāju tika atzīta firma SIA “MetWorks” no Gulbenes, ar kuru tika noslēgts līgums. Sabiedrības integrācijas fonda balvai Ludzas novada pašvaldība no saviem līdzekļiem pievienoja 981 eiro.
Ņemot vērā konkursa nosacījumus, iegūtā naudas balva jāizlieto līdz 2023. gada beigām. Lai arī sākotnēji no Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem izskanējis piedāvājums balvu izmantot sabiedriskās tualetes ierīkošanai Ludzas pludmalē “Radziņš”, to nav iespējams paveikt tik ātrā laika posmā, jo ir jāizstrādā tehniskā dokumentācija ēkas novietošanai un inženierkomunikāciju pieslēgumam, jāizsludina iepirkums un jāpaveic darbi, tāpēc deputāti lēma par labu parka soliņu atjaunošanai, kas bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.
Veco soliņu koka detaļas tika noņemtas, savukārt esošās metāla kājas nolemts atstāt, tās tika notīrītas un pārkrāsotas, uz tām uzstādīti koka dēļi.
Ludzas novada pašvaldība konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” piedalās jau no 2018. gada. Dalība konkursā ir lieliska iespēja apkopot un izvērtēt pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī apzināt vietējo iedzīvotāju, jauno ģimeņu vēlmes.
Konkursā Ludzas novads ir ieguvis konkursa lieldrauga SIA “Jūrmalas Mežaparki” balvu 3000 eiro vērtībā jaunam rotaļu laukumam. Rezultātā tika uzstādīts rotaļu laukums pie Ludzas Mūzikas pamatskolas. 2019. gadā Ludzas novada pašvaldība ieguva uzvarētāja titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” Latgales plānošanas reģiona pašvaldību grupā un 15 000 eiro naudas balvu. Piešķirtais finansējums tika izmantots jauna rotaļu laukuma izveidei vienā no visbiežāk apmeklētajām vietām Ludzā – Mazā Ludzas ezera pludmalē “Radziņš”.
Savukārt 2020. gada nogalē par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā atzītā Ludzas novada pašvaldība ieguva naudas balvu 25 000 eiro apmērā. Veicot iedzīvotāju aptauju un viedokļu apkopošanu, tika nolemts šo finansējumu ieguldīt pontonu laipas izveidē pāri Mazajam Ludzas ezeram. Savienojot kluso vecpilsētas daļu ar aktīvās atpūtas zonu, Ludzā tagad atrodas Latvijā garākais pontonu tilts.

Janas Dukaļskas foto