Rēzeknes slimnīcā atklās Infekcijas slimību nodaļas ēku

15. septembrī plkst. 13.00 Rēzeknes slimnīcā notiks Infekcijas slimību nodaļas ēkas atklāšanas pasākums.
Ir realizēti divi apjomīgi un komplicēti projekti – Infekcijas slimību nodaļas ēkas pārbūve un veikti Teritorijas labiekārtošanas darbi (ierīkots stāvlaukums, izveidotas atpūtas zonas un veikta seguma atjaunošana pie Infekcijas slimību nodaļas ēkas).
Rēzeknes slimnīcas Infekcijas slimību nodaļas ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Šo ēku 1933. gadā funkcionālisma stilā projektēja sava laika izcilākais veselības aprūpes arhitektūras speciālists Aleksandrs Klinklāvs.
Covid-19 infekcijas izplatība un slimības specifika paātrināja slimnīcas plānus veikt savu laiku nokalpojušās ēkas pārbūvi. Projektētājiem tika izvirzīti uzdevumi par personālam un pacientiem drošas vides izveidošanu, izbūvējot intensīvās terapijas palātu un izolācijas pusboksus, nodalot ar dažādām infekcijas slimībām slimojošus pacientus un pacientu plūsmas, kā arī īstenojot epidemioloģiski drošu ienākšanu un iziešanu, informē SIA “Rēzeknes Slimnīca” sociālo tīklu mārketinga speciāliste Līga Vaičule-Kozlovska. Projekti īstenoti ar ERAF fondu atbalstu.