Pulcējāmies radošajās darbnīcās “Smilšu mandalas”

Biedrības “Mūsmājas” saime sadarbībā ar dabas vides estētikas speciālisti Sanitu Loginovu, kura darbojas biedrībā “Puķuzirnis”, 29. augustā lauku sētā “Laipas” (Preiļu pagasts) veidoja krāsainas smilšu gleznas.
Sanita bija sarūpējusi smiltis, līmi, guaša krāsas u.c. materiālus radošajai darbnīcai. Varējām apbrīnot, ka no šiem materiāliem uz kartona tapa krāšņas gleznas, dabas skati, ziedi u.c. darbi. Bija interesanti gan darboties, gan klausīties senioru stāstījumā, kā tapa viņu darbi. Radošās darbnīcas rada kopību, dzīves prieku un vēlēšanos darboties. Radās jaunas idejas par kopīgu sadarbību.
Visu biedrības “Mūsmājas” aktīvo senioru vārdā pateicos Sanitai Loginovai par sirsnīgo uzņemšanu, radošo darbnīcu un dabas vērtību saglabāšanu un kopšanu. Mēs varam būt lepni un laimīgi, ka mūsu Latvijas zeme, sēta un pat mazi stūrīši ir sakopti. Paldies seniorēm par atsaucību un degsmi būt kopā un darboties.
Biedrības “Mūsmājas” valdes locekle Elma Aksjonova