Krāslavieši Tirgus ielu pārvērta “Īlā”

1. septembrī Krāslavā Mazā Tirgus iela uz dažām stundām bija pārveidota par Radošo kvartālu “Īla” (lataliešu val. – iela).
Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Inga Goldberga pastāstīja “Vietējai Latgales Avīzei”, ka idejas autori ir Krāslavas radošo cilvēku grupa un ka šis pasākums ir jauna kultūrnorišu tradīcija novadā, kuru ierosinājuši paši iedzīvotāji. “Man ir milzīgs prieks, ka krāslavieši ir aktīvi un radoši un ka ir iedibināta viena laba, radoša tradīcija – radošais kvartāls “Īla” Tirgus ielā Krāslavā”, teica I. Goldberga.
Šajā reizē krāslavieši uz Galvenās skatuves ar lozungu “Mūzika, dzeja un deja” apvienoja Linardu Kalniņu un grupu “Wackenbird”, Brigitu Madelāni, Šotu Adamašvili, Ingu Pizāni, Jeļenu Vorošilovu, Ilzi Vovku un Valiju Plataci. Darbojās arī radošā stacija, kur varēja aplūkot fotogrāfiju un mākslas darbu izstādi, padarboties Intas Rečas radoši veselīgajā brančā un apmeklēt Krāslavas centrālās bibliotēkas, Latvijas bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas un Krāslavas literātu grāmatu galdu. Savukārt bērni iesaistījās Krāslavas māmiņu kluba aktivitātēs. Tovakar varēja raisīt sarunas āra kafejnīcā, noskatīties brīvdabas kino un iepirkties nakts tirdziņā.

Radošo krāslaviešu grupa pirmo reizi Tirgus ielu pārvērta radošajā kvartālā “Īla”