Ludzā - savs mazais svētceļojums

Ludzas Katoļu baznīcas mājaslapā lasām: “Noslēdzies jau trešais pārgājiens… tas, kas 2021. gadā tika nosaukts kā “vienas dienas svētceļojums Ludza–Ludza”, bet 2022. gadā nosaukts par “lūgšanu pārgājienu ap Ludzas Lielo ezeru”.
Šogad devāmies ceļā, aizlūdzot par Ludzas zemi, Latgali un Latviju, jau pēc Aglonas svētkiem. Liela daļa gājiena dalībnieku arī bija tie, kuri šogad gāja uz Aglonu – tā prāvestam spontāni radās jaunvārds “atsvētceļojums”. Nu ir taču “atkāzas” un “atsvēte” – bet mums ir “svētceļojums pēc svētceļojuma”. Svētceļojums taču nekad nebeidzas! Dzīve ir svētceļojums!
Tiekamies arī nākamgad, laikam jau arī pēc Aglonas svētceļojuma!”

Pirms došanās ceļā