Tiks uzsākti būvdarbi vairākos objektos Raiņa ielā

Vairāk nekā gads ir pagājis no dienas, kad tika uzsākts darbs pie vairāku objektu tehniskās dokumentācijas izstrādes, finansējuma piesaistes un iepirkumu izsludināšanas, tas ir apjomīgs sagatavošanās darbs pirms būvdarbu uzsākšanas. Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Ilona Mekša informē, ka 4. augustā ir parakstīts būvdarbu līgums, būvvalde ir akceptējusi būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, un jau 21. augustā uzsākti darbi projektā “Raiņa ielas atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana Ludzas pilsētā”.
Šī projekta ietvaros paredzēts sakārtot trīs objektus:
•    Raiņa ielas seguma atjaunošana posmā no Latgales ielas līdz Stroda ielai;
•    stāvlaukuma ar skvēru izbūve Raiņa ielā 26, 26a;
•    parka celiņa un atzara atjaunošana posmā no Raiņa ielas līdz PII “Pasaciņa” un stāvlaukuma izbūve Raiņa ielā 17 (pretī Ludzas novada Sociālā dienesta ēkai).
Projekta ietvaros ir paredzēta Raiņa ielas esošā asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Latgales ielas līdz Stroda ielai ar kopējo garumu 660 m, esošās gājēju ietves daļēja seguma atjaunošana, jauna stāvlaukuma Raiņa ielā 26, 26a izbūve ar 46 auto stāvvietām, 4 stāvvietas ir paredzētas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Raiņa ielā 17 paredzēts izbūvēt stāvlaukumu ar 37 autostāvvietām, tostarp divas būs stāvvietas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Stāvlaukumu segums būs bruģis. Paredzēta arī skvēra un stāvlaukuma apzaļumošana, ieskaitot hortenziju stādīšanu un uzstādot mazās arhitektūras formas: soliņus, atkritumu urnas un bērnu rotaļu elementu.
Stāvlaukumā Raiņa ielā 26 paredzēts uzstādīt jaunus āra apgaismojuma stabus ar LED gaismekļiem un veikt videonovērošanas izbūvi, savukārt parka celiņu 232,26 m garumā un atzaru – 188,62 m – paredzēts pārbūvēt, ieklājot bruģi.
Šogad notiks tikai sagatavošanas darbi bruģa ieklāšanai laukumos, komunikāciju izbūve laukumā Raiņa ielā 26 un parka celiņa pārbūve, nākamgad paredzēts veikt ielas seguma atjaunošanas, bruģēšanas darbus laukumos un gājēju celiņos, kā arī veikt labiekārtošanas darbus.
Pirmdien tiks uzsākti zemes darbi laukumā Raiņa ielā 26 un 26a, tuvāko māju Raiņa ielā 24, 24A un Stroda ielā 31 iedzīvotājiem lūgums būt uzmanīgiem, ievērot izvietotās brīdinājuma zīmes remontdarbu vietā. Arī stāvvieta Raiņa ielā 17 uz laiku tiks slēgta.
Ludzas novada pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām un cer uz iedzīvotāju sapratni būvniecības procesa norises laikā.

Plašais laukums, kur pirms vairākiem gadiem demontēta nepabeigta trīsstāvu māja, beidzot tiks pārveidots par automašīnu stāvlaukumu tuvējo māju iedzīvotājiem ar 46 auto stāvvietām, četras stāvvietas paredzētas personām ar funkcionāliem traucējumiem


Ilonas Mekšas foto