Lauksaimnieki var ziņot par negaisa postījumiem LAD mobilajā lietotnē

Pēc 7. augustā pieredzētajiem spēcīgajiem negaisiem, kas nodarījuši postījumus vairākos Latvijas reģionos, situācija lauksaimniecības nozarē krusas un negaisa skartajos novados vēl tiek apzināta.

Lai ziņotu par cietušajām platībām un konstatētajiem zaudējumiem, Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus no 11. augusta LAD mobilās lietotnes autorizētajā versijā (vēstuļu veids “Krusas postījumi”) iesūtīt attēlus un īsu aprakstu par bojāto lauksaimniecības tehniku, infrastruktūru un cietušajiem sējumiem, attiecīgi norādot kultūru un tās apjomu hektāros.

Detalizēta informācija par dienesta mobilo lietotni un tās izmantošanas iespējām skatāma tīmekļvietnes lad.gov.lv sadaļā “Mobilā lietotne”.