Francijas skolotāji ēnoja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotājus

No 8. līdz 12. maijam Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā viesojās Francijas skolotāji no Lycee Polyvalent Therese Planiol, kas atrodas Lošas (Loches) pilsētā. Ciemiņi atbrauca “Erasmus+” projekta KA1 aktivitātes ietvaros darba vērošanas vizītē.

Mūsu ģimnāzijas skolotājus ēnoja divas angļu valodas skolotājas un viens vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs. Francijas kolēģi ne tikai aktīvi apmeklēja savu mācību priekšmetu stundas, bet arī piedalījās daudzos pasākumos.

Vizītes sākumā 8. maijā Francijas kolēģiem bija iespēja piedalīties atklātajā stundā “Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena”, kuru Zoom vidē sadarbībā ar Latvijas Universitātes profesori Žanetu Ozoliņu organizēja un vadīja vēstures un Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas projekta koordinatore mūsu ģimnāzijā Ināra Krusta. Lai Francijas kolēģiem būtu vieglāk izprast Latvijas izglītības sistēmu, tās struktūru, piedāvātās mācību programmas, eksāmenus, to norisi, stundu skaitu attiecīgajās klasēs un citus ar izglītību saistītus jautājumus, kā arī lai atvieglotu kolēģu darba vizīti, sākumā organizējām tikšanos ar ģimnāzijas vadību un sagatavojām prezentāciju par mūsu ģimnāziju un izglītību Latvijā kopumā.

Francijas kolēģi ne tikai apmeklēja mūsu skolotāju vadītās stundas, bet arī paši organizēja debates ar ģimnāzistiem par Eiropas Savienības vērtībām un jauniešu dzīvi ES. Protams, neizpalika arī iepazīšanās ar Turēnas (Touraine) un Tūras (Tours) vēsturi, kultūru, tradīcijām, arhitektūru un ģeogrāfiju.

Ģimnāzijas Skolēnu parlamenta dalībnieki iepazīstināja ciemiņus ar savu darbu un dažādām skolas tradīcijām, Preiļu Robotikas kluba dalībnieku sagatavotā prezentācija un robotu demonstrēšana neatstāja nevienu vienaldzīgu, tāpēc Francijas skolotāji piedāvāja iespējas turpmākai sadarbībai arī šajā jomā.

Stundu starplaikos un pēc mācību stundu vērošanas, Francijas skolotāji apmeklēja Preiļu novada pašvaldību, Preiļu parku (kurā notika ne tikai zīmēšanas plenērs, bet arī interesanta ekskursija), Leļļu galeriju, “Nester Custom Art Gallery”, “Jašas podi”, P. Čerņavska keramikas muzeju – darbnīcu un citas apskates vietas ne tikai Preiļos, bet arī Aglonā, Daugavpilī un Krāslavā.

Ņemot vērā to, ka mūsu ģimnāzijai ir piešķirta “Erasmus+” akreditācija, paralēli jau vairāk nekā 15 gadus ilgajai starptautiskajai pieredzei daudzu “Comenius” un “Erasmus+” sadarbības partnerību KA2 projektu īstenošanā, sāksim arī KA1 aktivitāšu – Mācību personāla profesionālā pilnveide/ kursu apmeklēšana un darba vērošana ārzemēs, – īstenošanu. Saskaņā ar Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas “Erasmus” plānu, tuvākajā laikā četras mūsu ģimnāzijas skolotājas apmeklēs profesionālās pilnveides kursus ārzemēs un četri skolotāji dosies darba vērošanas vizītē uz sadarbības skolu Francijā.

Paldies ģimnāzijas vadībai, kolēģiem, ģimnāzistiem, Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem un Preiļu novada uzņēmējiem par sadarbību un atbalstu projekta īstenošanā.

A.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas “Erasmus+” projektu koordinatore A. Verza

Preiļu ģimnāzisti un Francijas skolotāji apmeklēja Preiļu pils parku