Ludzas pilskalnā turpina skatu platformas izbūvi

Turpinot Ludzas pilskalna labiekārtošanu, 15. maijā atsākta skatu platformas izbūve ap atsegtā bruģa perimetru, informē Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ilona Rimša.

Skatu platformas izbūvei nepieciešamo skrūvpāļu iestrāde tika veikta jau 2022. gada decembrī, tam sekoja būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, kas bija nepieciešams būvprojekta izmaiņu izstrādei un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojuma un darbu atļaujas saņemšanai.

Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi tiek īstenoti Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta “Rīteiropas vērtības” (Nr. 5.5.1.0/17/I/007) ietvaros. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Projekts ir iespaidīgs. Daudziem ludzāniešiem radušās bažas par jaunās infrastruktūras saderību ar senajām pils drupām. Atliek vien gaidīt rezultātus

Ilonas Rimšas foto