Rosīgā Broņislava Lauska

Šoreiz gribu pastāstīt par vienu darbīgu, rosīgu un veiksmīgu preilieti – pensionāri Broņislavu Lausku. Viņai pensionāru biedrībā nosvinēta 85 gadu jubileja. Nodzīvots darbīgs, radoša piemēra mūžs.

Broņislava savas darba gaitas sākusi kā trauku mazgātāja Preiļu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā – restorānā. Redzot, kā strādā pavāri, viņai šis darbs patika, tāpēc arī pati sāka patstāvīgi strādāt par restorāna galveno pavāri. Broņislava pilnveidoja savas profesionālās iemaņas un kļuva par godu – kāzu, dzimšanas dienu, saietu, bērnu nometņu galveno saimnieci.

Šobrīd Pensionāru biedrībā skatāma Broņislavas sakrāto medaļu, tencinājumu  kolekcija. Tā izraisa plašu sabiedrības interesi. Ar šodienas mērauklu var tikai pabrīnīties, kā Broņislavas kundze ar visiem darbiem ir tikusi galā. Izaudzināti trīs dēli, tagad priecē arī četri mazbērni un seši mazmazbērni. Viņa ir iekopusi individuālo māju, tā priecē ar daudzveidīgo puķu krāšņumu, plašu pašizaudzēto dārzeņu sortimentu, to visu viņa dāvina citiem.

Dzīvē ir aptumšojuši arī skumju un sāpju mākoņi… Piedzīvota vīra un dēla agrā aiziešana viņsaulē. Tomēr Broņislava veldzējumu ir guvusi darbā, strādājot rokdarbus. Pensionāru biedrībā bija skatāma rokdarbu izstāde “No vecmāmiņu pūra…”, ko rotāja gan adījumi, gan tamborējumi, izšuvumi un citi darbi. Var tikai lepoties ar Broņislavas kundzes saglabātajiem un mums parādītajiem saviem, māmiņas un vecmāmiņas darinātajiem darbiem.

Cilvēks jau nedzīvo no maizes vien, ir nepieciešams savas dvēselītes garīgais piepildījums. Broņislava ar savu skaistā soprāna balsi kuplināja senioru vokālā ansambļa “Virši” dziedājumu no pašiem ansambļa pirmsākumiem, aktīvi dziedāja baznīcas korī.

Savā un pensionāru biedrības valdes vārdā novēlu Broņislavas kundzei vēl ilgus  dzīves gadus priecēt mūs ar saviem radošajiem darbiem, garšīgajiem našķiem, rast iespēju vēl dziedāt ansamblī. Paldies par sirds siltumu, dāsnumu un sabiedrisko aktivitāti! Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža arī novēlēja jubilārei, lai viņai ir stipra veselība, piepildīt dzīvi ar pozitīvajām emocijām un vienmēr saglabāt optimismu.

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška

Jubilāre Broņislava Lauska (centrā ar puķēm) apsveicēju pulciņā