Kopienas satikās mazo grantu noslēguma pasākumā

12. janvārī Līvānu un Preiļu novada iedzīvotāji – mazo grantu projektu īstenotāji – tikās Preiļu novada Saunas pagasta Priekuļos, lai rezumētu paveikto un nosvinētu teicami īstenoto projektu rezultātus.

Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valde locekle Evija Gurgāne pastāstīja “Vietējai Latgales Avīzei”, ka 2022. gadā ir īstenoti 20 projekti Preiļu novadā un 11 projekti Līvānu novadā. Tos īstenoja 10 biedrības un 20 iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Pasākumā bijušajā Priekuļu pamatskolā pulcējās vairāk nekā 60 projektos iesaistīto dalībnieku. Paldies vārdus teica Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis un Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja Evija Gurgāne. Sveicienus mūzikā sūtīja J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas pedagogu trio un Saunas pagasta folkloras kopa “Golūda”.
Kā jau svētkos pieņemts, visi baudīja arī kliņģeri un sildošus dzērienus.

Priekuļu skola kā tikšanās vieta nebija izvēlēta nejauši, jo skolas telpās saimnieko sabiedriskā centra “Nianse” komanda, kas pagājušajā gadā īstenoja finansiālajā ziņā pašu mazāko projektu, proti, projekta autori bijušo skolas zāli izveidoja par vietējās kopienas saviesīgo pasākumu telpu, labiekārtojot to un uzšujot aizkarus.

“Ir izdarīts liels darbs ar iedzīvotāju brīvprātīgā darba un pašvaldības finansējuma atbalstu – laboti kapu žogi, atjaunoti krucifiksi, iekārtotas un apzaļumotas teritorijas, iekārtotas vairākas atpūtas vietas pagastu ļaudīm, iegādātas lietas saviesīgu vakaru un kopienas pasākumu organizēšanai – gaismas virtenes, ugunskura vietas, soli, krēsli, ir labiekārtotas kopienu telpas, notikuši ģimeņu pasākumi, vietējās nozīmes kultūras sarīkojumi un amatu meistarklases, mācības un pieredzes apmaiņas brauciens. Arī 2023. gads iesācies kā teicams ieceres turpinājums – abu novadu ļaudis ar savām balsīm un smiekliem, un laba vēlējumiem to ieskandināja un iesildīja nākamajiem saietiem. Lai top! Paldies visiem darbīgajiem Viduslatgales ļaudīm par sirsnīgo darbu, ko paveicāt,” uzsvēra E. Gurgāne.

Jau martā tiks izsludināts šī gada mazo grantu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”, un informācija būs gan Preiļu un Līvānu pašvaldību, gan Viduslatgales pārnovadu fonda mājaslapā.
Ja vēlies uzzināt, kādi projekti ir īstenoti 2022. gadā, izspēlē viktorīnu un atbildi uz jautājumiem – tā tu uzzināsi, ko pa nu jau pagājušo gadu iedzīvotāji veikuši saviem spēkiem. Viktorīna atrodama internetā –

https:/www.fyrebox.com/play/oge2g3ymrkyvprlner/


Viduslatgales biedrības un kopienas ir īstenojušas vairāk nekā 30 projektus

Ritas Džeriņas foto