Pasniegti pašvaldības Pateicības raksti par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā

13. janvārī Ludzas kultūras namā aizvadīts pasākums “Izcilie sasniegumi sportā un kultūrā”. Tā laikā godināti tie Ludzas novada iedzīvotāji, kas ar pērn gūtajiem sasniegumiem kultūras un sporta jomā popularizējuši savu novadu gan Latvijas, gan pasaules mērogā.

Pamatojoties uz noteikumiem “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā, un naudas balvu apmēru”, kopumā apbalvoti teju 250 novada sportisti, treneri, folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dalībnieki, kā arī skolēni un to pasniedzēji. Sveicot izcilniekus, domes priekšsēdētāja 1. vietniece Ināra Silicka pateicās par ieguldīto laiku un neatlaidību, kas vainagojas ar panākumiem.

Apkopojot gada rezultātus, varam lepoties ar tādiem Ludzas novada Sporta skolas sportistu panākumiem kā godalgotas vietas Latvijas Futbola federācijas Ziemeļaustrumu reģiona čempionātā un Latvijas Futbola federācijas rīkotajā Latvijas čempionātā. Lepojamies ar svarcēlāju sasniegumiem Latvijas čempionātā svarcelšanā, kā arī godalgotu vietu iegūšanu starptautiskajos turnīros Igaunijā un Lietuvā. Vieglatlēti uzrādīja lielisku sniegumu Latvijas čempionātā soļošanā, Latvijas vieglatlētikas čempionātā U–18 un U–20, un U–16 vecuma grupās.

Kā ikkatru gadu, varam lepoties ar panākumiem handbolā. Pērn izcīnītas uzvaras Latvijas 2021. gada handbola čempionātā un Latvijas sieviešu virslīgas čempionātā.

Ar Ludzas novada pašvaldības Pateicības rakstu apbalvota biedrības SK “Kuorsova” volejbola veterānu komanda un SK “Kuorsova” šautriņmešanas komanda par izciliem sasniegumiem Latvijas Sporta veterānu savienības 59. sporta spēlēs un nozīmīgu ieguldījumu Ludzas novada popularizēšanā.

Pateicības rakstus un naudas balvas par panākumiem dejā, mūzikā un mākslā saņēma Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra, Ludzas Mūzikas pamatskolas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, un Zilupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, kā arī folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dalībnieki.

Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi guva panākumus XVII Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkursā “Dziedu Dievmātei”, V Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2022”, I Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā “La Campanella”, II Starptautiskajā O. Stroka jauno pianistu konkursā un XXII Starptautiskajā konkursā “Digi-talenty zima 2022”.

Zilupes Mūzikas un mākslas skolas un Ludzas novada vārds popularizēts, iegūstot godalgotu vietu akordeona spēles II Starptautiskajā online konkursā “Accordion Star International 2022”. Arī Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guva panākumus klasiskās mūzikas konkursā “La Campanella”, tāpat iegūta godalgota vieta IV Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā “Astana Classic”un II Starptautiskajā vokāli–instrumentālajā konkursā “Christmas symphony”, kā arī XIX Starptautiskajā akordeonistu – solistu online konkursā „Naujene – 2022”.

Panākumus Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” valsts konkursā 2021./2022. m.g. guva J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņi. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs var lepoties ar panākumiem sarīkojumu dejās. Deju kolektīvu “Frīda” un “Steps” dalībnieki ieguva godalgotas vietas Valsts mēroga sacensībās “Ādažu balva”, “Latgales kauss 2022”, kā arī sporta deju festivālos “Madonas valsis 2022” un “Madonas Rudens 2022”.

Izcilu sniegumu un novada popularizēšanu veicina arī novada folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dalībnieki. Lepojamies ar panākumiem Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” skatē, Ziemeļlatgales novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu skatē “Vysi kūki salopuoja” un panākumiem konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2022”.

Pasākumā ar muzikālu priekšnesumu uzstājās mūsu pašmāju meiteņu pop-grupa “Cielaviņa” (pedagogs Lolita Greitāne), talantīgā dziedātāja Inna Kralika, un akordeonists Sergejs Bratusevs no Daugavpils. Ar priekšnesumu uzstājās Ludzas Mūzikas pamatskolas deju klases audzēknes (pedagogs Oksana Štrauha).

Savukārt 16. janvārī Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs pasniedza Ludzas novada pašvaldības Pateicības rakstus jaunajiem džudistiem, kas ar savu neatlaidīgo darbu un cīņas sparu guvuši panākumus gan Latvijas, gan starptautiskajās sacensībās.

Tiek sveikti folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dalībnieki

Lepojamies ar Ludzas svarcēlāju sasniegumiem Latvijas čempionātā svarcelšanā, kā arī godalgotu vietu iegūšanu starptautiskajos turnīros Igaunijā un Lietuvā

 

Janas Dukaļskas foto