Izmaiņas rūpnieciskās zvejas limitos Preiļu un Krāslavas novada ezeros

Šonedēļ valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos. Pamatojoties uz pašvaldību priekšlikumiem, sākot ar 2023. gada 1. janvāri izmaiņas zvejas limitos ir paredzētas Preiļu, Krāslavas un Ventspils novada ezeros.

Preiļu novada Bieržgaļa ezerā, sākot ar 2023. gadu, noteikts zivju tīklu limits 450 metri (salīdzinot iepriekš tas bija 970 metri), un Lielā Kolupa ezerā – 350 metri (iepriekš 795 metri). Papildus noteikts, ka Tartaka upē nebūs pieejams zušu murda limits.

Atbilstoši administratīvi teritoriālajām izmaiņām, Kastuļinas pagasta ezeri no Preiļu novada ir pārcelti uz Krāslavas novadu, bet Krāslavas novads papildināts ar daļu no Rušona ezera, kas vienlaikus atrodas arī Preiļu un Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Līdz ar to arī divu zušu murdu limits kanālā, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru, ir pārlikts no Preiļu novada uz Krāslavas novadu.

Savukārt Ventspils novada Usmas ezerā vienlaikus drīkstēs izmantot ne vairāk par 70 zivju un/ vai zušu murdu un tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai Usmas ezerā noteikts zivju murdu limits ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 50 metru tīklu garuma limitam.