Ar iedzīvotāju līdzdalību radīts bērnu rotaļu laukums Persteņa ezera krastā

Biedrība “Krāslavas māmiņu klubs” sadarbībā ar Krāslavas novada pašvaldību un Dagdas Jauniešu iniciatīvu centru šoruden atklāja jaunu un mūsdienīgu bērnu rotaļu laukumu pie Persteņa ezera Krāslavā, ziņo www.kraslavasvestis.lv.

Izvēlētā vieta ir publiski pieejama un plaši izmantota, īpaši gada siltajā sezonā. Novērojumi liecina, ka vasarā to apmeklē vismaz 100 cilvēki dienā. Šogad apmeklētāju skaits ievērojami pieauga, jo darbu pie Persteņa ezera uzsāka arī veikparks un piepūšamās atrakcijas uz ūdens.

LEADER projektu īstenoja biedrība “Krāslavas māmiņu klubs”, kurai viena no prioritātēm ir ģimenei piemērotas publiskās vides attīstība.

Rotaļu laukums būs pieejams visos gadalaikos, tas ir daudzfunkcionāls, iekārtas mazākiem un lielākiem bērniem izvietotas attālāk viena no otras, ievērojot drošības zonas. Laukumā izvietoti divi rotaļu kompleksi.

Labiekārtotā objekta tālāku ikdienas apsaimniekošanu veiks pašvaldības aģentūra “Labiekārtošana K”. Bērnu rotaļu laukuma seguma izveidi finansēja Krāslavas novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem, savukārt, konstrukcijas – biedrības “Krāslavas rajona partnerība”. Kopējais finansējums – 43 710,88 eiro (90 % EFLA, 10 % pašvaldības finanšu resursi).

Krāslaviešu jaunā paaudze rotaļu laukumu atzīst par labu

Jura Rogas foto