Valsts atbalsts cūkkopībai, mājputnu audzēšanai un segto platību dārzeņkopībai

22. novembrī valdība atbalstīja novirzīt 2,1 miljonu eiro valsts atbalstu Krievijas kara Ukrainā negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopībai, mājputnu audzēšanai un segto platību dārzeņkopībai, kas radies no 2022. gada jūlija līdz oktobrim salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2021. gadā. Pārdalot līdzekļus no ES un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta pasākumā lauksaimniecības nozarei neizmantotā finansējuma, panākts finansējums šim mērķim.

Valsts atbalsts paredzēts, lai segtu izmaksu pieaugumu, kas radies, krasi sadārdzinoties resursu cenām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Resursu un izejvielu cenu sadārdzināšanās jau ilgstoši turpina negatīvi ietekmēt lauksaimniekus. Diemžēl izmaksas turpina augt, tādējādi palielinot apdraudējumu uzņēmumu turpmākai darbībai. Noteikumi paredz segt 70 % no izmaksu pieauguma šādiem resursiem: dīzeļdegvielai, elektroenerģijai, kurināmajam, minerālmēslojumam (tikai segto platību dārzeņkopībā), pirktajai lopbarībai un lopbarības izejvielām (tikai cūkkopībā un mājputnu audzēšanā). Tiklīdz jaunie noteikumi būs publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, atbalstam varēs pieteikties un atbalstu izmaksās līdz šīgada 31. decembrim.

Ar noteikumiem “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē” var iepazīties tīmekļvietnē zm.gov.lv.