Atbalsts lauku saimniecībām un produktu pārstrādei

Lai ieguldītu lauku saimniecībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, no 2023. gada 2. janvāra līdz 2. februārim lauksaimnieki varēs pieteikties atbalstam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Atbalsts pieejams divos apakšpasākumos: 1) “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un 2) “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” paredzēts, lai lauku saimniecības uzlabotu konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus, kā arī nodrošinātu vides prasību ievērošanu. Šajā gadījumā pieejamais finansējums siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei ir 0,704 miljoni eiro, būvniecībai putnkopības un cūkkopības nozarēs – 14,52 miljoni eiro, lauku saimniecībām – 64,796 miljoni eiro, bet kooperatīviem – 1,5 miljoni eiro. Atbalstu varēs saņemt gan mazās, gan vidējās un lielās, kā arī bioloģiskās saimniecības.

Savukārt “Atbalstam ieguldījumiem pārstrādē” paredzētais finansējums ir 11 miljoni eiro, kas palīdzēs palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un produktu pievienoto vērtību. Projektu iesniegumu veidlapas un nosacījumi pieejami mājaslapā lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi”.