Slovēnijā apsprieda jaunatnes piesaisti laukiem un lauksaimnieka profesijai

Pagājušās nedēļas nogalē Slovēnijā Novo Mesto apsprieda jaunatnes piesaisti laukiem un lauksaimnieka profesijai. 27. un 28. oktobrī notika starptautiskā projekta “Miera maize” (Peace Bread) forums “Miers un lauksaimniecība” (Peace and Agriculture), kurā piedalījās arī Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Kronbergs.

Forumā notika ministru konference “Pārtikas nodrošinājums lauku apvidu sociālas attīstības kontekstā”, kurā pārrunāja, kā krīzes laikā nekavējoties reaģēt un nodrošināt apgādi ar pārtiku, kā radīt veicinošu un nodrošinātu vidi laukos jaunatnei un sievietēm, lai arvien vairāk jauniešu izvēlētos dzīvot laukos un kļūt par lauksaimniekiem, un kuras ir svarīgākās politikas jomas, kas jāiekļauj, lai vispusīgi uzlabotu jauno lauksaimnieku situāciju.

Forumā piedalījās lauksaimniecības nozares vadītāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji arī no Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Vācijas, Bulgārijas, Horvātijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Čehijas un Ungārijas.

Starpvalstu projekts “Miera maize” radās, pieminot Berlīnes mūra un dzelzs priekškara krišanu. Par godu šim vēsturiskajam brīdim no rudziem, ko 2012. gadā ievāca Berlīnē, bijušajā Bernauas ielas “mirušajā” Berlīnes mūra robežzonā, gadskārtēji tiek izcepta Miera maize. Kopš 2013. gada rudzus no Berlīnes mūra zonas ik gadu iesēj Viduseiropas un Austrumeiropas valstīs, kuras “aukstā kara” laikā dzīvoja aiz dzelzs priekškara, bet nu kļuvušas par ES dalībvalstīm. Pēc ražas novākšanas daļa izaudzēto graudu ceļo atpakaļ uz Berlīni un kopā ar Barnauas ielas rudziem tiek samalti miltos un iecepti simboliskajā Miera maizē. Projekta “Miera maize” koordinācijas centrs atrodas Berlīnē.

Latvijā, iesaistoties starptautiskajā projektā, miera rudzi ir sēti Zvārdes poligona teritorijā – Saldus novada Zvārdes pagasta zemnieka Egila Kreicberga saimniecībā “Andulaiši”, Valmieras novada Sēļu pagasta Ivara un Maijas Šmitu zemnieku saimniecībā “Ozoliņi” un Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Lāsmas Lapiņas saimniecībā SIA “Zariņi G”. 2018. gadā forums “Miers un lauksaimniecība” norisinājās Latvijā. Informācija – zm.gov.lv.