Rēzeknē izveidots jauns audio gids četrās valodās

Jauni 11 stāstījumi par objektiem Rēzeknē, pirmoreiz – arī latgaliski

Jau kādu laiku Rēzeknē ir pieejami vairāki audio gidi, veltīti atsevišķām tēmām un laikmetiem. Tie sevi ir apliecinājuši kā lielisks palīglīdzeklis, iepazīstot pilsētvidi. Tāpēc Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs ir izveidojis jaunus audio stāstus, kas ar savu pieejamību un iekļauto informāciju ievērojami atšķiras no jau esošajiem.

Sagatavoti un ierakstīti 11 stāstījumi par ievērojamākajiem objektiem Rēzeknē, kas atspoguļo pilsētas vēsturi un dažādus notikumus, kas ar tiem saistīti. Objektu vidū ir gan ievērojamākās baznīcas, pieminekļi, kā arī pilsētniekiem nozīmīgas un mīļas vietas, kā piemēram, Leščinska veco dzirnavu tilta apkārtne.

Pie katra no objektiem, par kuru ir izveidots stāstījums, atrodas stends, uz kura attiecīgi ir redzami QR kodi. Tos noskenējot ar viedtālruni, ikviens automātiski tiks novirzīts uz attiecīgajā valodā izveidoto audio ceļvedi. Jaunais audio gids izvietots pilsētas internetā vietnē rezekne.lv, kur to ērti var atrast sadaļā “Tūrisms”, apakšsadaļā “Audio gidi”, pat neatrodoties pie konkrētā objekta. Tas nozīmē, ka nav jātērē laiks, reģistrējoties vietnēs vai lejupielādējot lietotnes.

Audio stāsti pieejami četrās valodās – latviešu, angļu, krievu un latgaliešu. Īpašs gandarījums, ka pirmo reizi pilsētā izveidots audio gids latgaliešu valodā. Tā ir kā īpaša dāvana vietējiem un “odziņa” pilsētas viesiem, kas atbraucot vienmēr novērtē unikāli latgalisko.

Tā kā audio gida izveidošana ir bijis laikietilpīgs process ar vairākiem darba posmiem, jāsaka īpašs paldies visiem darba procesā iesaistītajiem. Paldies Voldemāram Ivdrim par sastādītajiem tekstiem, paldies audio gida “balsīm” – Oskaram Lustikam, Kārlim Tolam un Aivaram Peckam. Paldies arī tulkotājiem – Marinai Sokolovai un Laurai Spunderei. Īpaša pateicība arī Jekaterinai Garfunkelei par ierakstu veidošanu un apstrādi, informē Rēzeknes Tūrisma attīstības centrā.