Pārtikas ražotāji var pieteikties ārkārtas atbalstam

Līdz 21. novembrim lauksaimnieki var pieteikties ārkārtas atbalstam negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē par laika periodu no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Kopējais finansējums ir 6 miljoni 372 tūkstoši 954 eiro. Atbalstam var pieteikties pārtikas ražotāji (reģistrēti/ atzīti Pārtikas veterinārā dienestā), izņemot alkoholisko dzērienu, zivsaimniecības un akvakultūras apstrādes produktu ražotājus.

Atbalsts paredzēts, lai mazinātu negatīvās ekonomiskās sekas, ko izraisījusi Krievijas agresija pret Ukrainu, daļēji sedzot iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugumu, EBIT samazinājumu vai arī dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieaugumu.

Lai pieteiktos atbalstam, pretendentam jāsniedz informācija par radušos ekonomisko grūtību sasaisti ar Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī zvērināta revidenta ziņojums par atbalsta datu patiesumu. Pieteikumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā eps.lad.gov.lv.

Piesakoties atbalstam, pretendents apņemas krīzes gadījumā iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku un nepārtraukt darbību atbalstītajā nozarē vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas. Plašāka informācija par pieteikšanās nosacījumiem dienesta mājaslapā lad.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67095000.