Piedalies Eiropas Putnu vērošanas dienās!

1. un 2. oktobrī notiks Eiropas Putnu vērošanas dienas jeb “EuroBirdwatch 2022”, un ikviens tajās var piedalīties gan individuāli, gan ģimenes lokā vai ar draugiem, vērojot putnu rudens migrāciju un par novērotajiem gājputniem ziņojot dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv.

“Šogad šī būs jau trīsdesmitā kopīgā putnu vērošanas reize, kad Eiropas putnu vērotāji nedēļas nogali velta rudens migrācijas vērošanai un dokumentēšanai, tā baudot dabas ainas un vienlaikus palīdzot pētniekiem apzināt izmaiņas putnu sugu populācijās. Aicinām ikvienu kopā ar draugiem vai radiem kopīgi pavadīt šo dienu dabā, vērojot putnus un par novērojumiem ziņojot Dabasdati.lv,” mudina Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs un Eiropas Putnu vērošanas dienu koordinators Andris Dekants. “Putnu dienu programmā, ar kuru ikviens var iepazīties vietnē putnudienas.lv, ir ne tikai putnu vērošana un tematiskas ekskursijas, piemēram, Lubāna mitrājā, bet arī citas tematiskas aktivitātes lieliem un maziem putnu draugiem, piemēram, putnu barotavu darbnīca Rēzeknes novada Lendžos, Andreja Jesko fotoizstāde “Putni Lubāna mitrājā” un citi pasākumi.”

Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotie putni tiek uzskaitīti un apkopoti gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu sugu novērojumus. Ikviens par saviem putnu novērojumiem var ziņot līdz svētdienas, 2. oktobra, plkst. 16.00 mobilajā lietotnē vai portālā Dabasdati.lv. Šogad pasākuma koordinatoru centra uzdevumu pilda Slovākija.

Pērn kopumā 28 tūkstoši dalībnieku novērojuši 7,29 miljonus putnu, tai skaitā, Latvijā 232 dalībnieki kopumā ziņojuši par 234 350 putniem, kas pārstāv vairāk nekā 150 sugas. Latvijā skaitliski visbagātīgākie novērojumi bijuši par žubītēm, laučiem un lauku baložiem.

Rudens Putnu dienas ir daļa no starptautiskas iniciatīvas – 1993. gadā aizsāktās Eiropas Putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb “EuroBirdwatch”, ko organizē lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē “BirdLife International”, kuru Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Putnu dienas Latvijā rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un citiem partneriem.