Aptauja par ozolu alejas nociršanu Preiļu novadā

Upmalas pagastā zemes īpašnieks vēlas nocirst ozolu alejas vienu pusi (pavisam 56 kokus), kas aug uz viņa zemes, lai paplašinātu servitūta ceļu, tāpēc Preiļu novada pašvaldībai lūdza atļauju to darīt, savukārt pašvaldība rīko sabiedrisko apspriešanu. To “Vietējai Latgales Avīzei” pastāstīja Preiļu novada domes un pašvaldības koku ciršanas komisijas priekšsēdētājs Ārijs Vucāns.

Sabiedriskā apspriešana ilgs līdz 12. augustam, bet pirms tam 10. augustā plkst. 15.00 Upmalas pagasta pārvaldē notiks pašvaldības Koku ciršanas komisijas pārstāvju, zemes īpašnieka un iedzīvotāju klātienes tikšanās. Savu viedokli var paust, aizpildot anketu Upmalas pagasta pārvaldē vai elektroniski Preiļu novada domes mājaslapā.

Jāpiebilst, ka pēc Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoru atzinuma minētās alejas kokiem nav tādu bojājumu, kas ļautu uzskatīt, ka koki ir bīstami cilvēkam, turklāt, nocērtot vienu alejas pusi, zudīs šīs alejas ainaviskā un kultūrvēsturiskā vērtība.

Zemes īpašnieks vēlas nocirst 56 ozolus