Novērtēja apvienotā Preiļu novada pašvaldības darbu

Aptaujā piedalījās nepilni divi procenti iedzīvotāju

Preiļu novada pašvaldība apkopoja iedzīvotāju aptaujas, kas notika līdz 13. jūnijam un kur piedalījās 339 cilvēki jeb 1,92 % no 17 702 iedzīvotājiem, rezultātus.

Par ceļiem un tekošiem jumtiem

Aptaujas dalībnieki pauda priekšlikumus komentāru sadaļā. Proti, viņi aicina sakārtot Preiļu autoostu, bērnu rotaļu laukumus, Preiļu iekšpagalmus un to autostāvvietas, Pelēču pagasta iedzīvotāji lūdz salabot tekošos jumtus daudzdzīvokļu namiem, attīstīt infrastruktūru, nodrošināt saziņu ar pašvaldības darbiniekiem, jo viņi bieži vien neatbild uz tālruņa zvaniem vai neatzvana. Tāpat iedzīvotāji aicina aktīvāk strādāt pašvaldības policijai, jo, citēju “pašvaldības policija vispār nav redzēta kā tāda, kas braukātu pa pilsētu”. Daudz komentāru ir par pašvaldības darbu. Daži viedokļi: “Pašvaldības vadība ir aizņemta ar “labvēļiem” un radiem ar kosmiskām algām mākslīgu radīšanu”; “Neapmierina domes lēmumi, darbinieku izvēle, deputātu ģērbšanās stils un zināšanas”; “Jaunajai domei novēlu turpināt darbu, neskatoties uz objektīvi un mākslīgi radītām grūtībām. “Preiļu saimnieka” jaunajam vadītājam izturību, viss labais nāk lēnām un pakāpeniski. Jāveido programmas, kurā katrs mājas iedzīvotājs var redzēt visas ziņas par savu māju”; “Kāda ir pašu attieksme pret pašvaldību, tāda ir arī pašvaldības darbība”.  

Atbildot uz jautājumu, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar dzīvi Preiļu novadā, 192 respondenti saka, ka jā, 100 – drīzāk neapmierināti nekā apmierināti un 22 – neapmierināti. Dzīve šajā novadā patīk galvenokārt 42–63 gadus veciem cilvēkiem.

Anketās novērtētas arī pašvaldības darbinieku kompetences un zināšanas, un aptuveni 200 atbildes ir pozitīvas, bet vairāk nekā 100 atbildēs ir pausta neapmierinātība. Lielākais vairums respondentu – 163 – apgalvo, ka pašvaldībai nav izveidojusies laba sadarbība ar iedzīvotājiem, turklāt 186 respondenti negatīvi vērtē pašvaldības darbinieku sniegto atbilžu un iesniegumu izskatīšanas kvalitāti un savlaicīgumu.

Pilsētās un pagastos pirmsskolas, pamata un vispārējā izglītības pieejamība ir samērā laba, uzskata aptaujas dalībnieki, arī pagastos pozitīvo atbilžu daudz, bet ir pausta arī pilnīga neapmierinātība. Izbrīnu rada tas, ka vairāk nekā 100 respondentiem nav viedokļa.

Tikmēr kultūras sadaļā dominē pozitīvas atbildes par bibliotēku, muzeju darbu, kultūras pasākumu pieejamību un kvalitāti Preiļos un pagastos. Respondenti, kas sūdzētos par sporta aktivitātēm, arī ir mazākumā Preiļos, savukārt pagastos dominē gan pozitīvas, gan negatīvas atbildes.

Lielākā neapmierinātība pausta par ielu un ceļu stāvokli Preiļos un pagastos – vairāk nekā 200 atbildēs –, kā arī par publisko infrastruktūru – gandrīz 170 atbildēs. Preiļos ir samērā sakārtots ielu apgaismojums (to atzīst 192 respondenti), bet pagastos vēl nē (146 negatīvas atbildes). Pilsētas un pagastu iedzīvotāji vēlas, lai uzlabo arī bērnu rotaļu laukumus, proti, 113 personas Preiļos un 73 pagastos šos laukumus vērtē pozitīvi, bet 155 iedzīvotāji Preiļos un 158 pagastos raksta, ka ar šiem laukumiem nav apmierināti.

Respondentus uztrauc arī mājokļu apsaimniekošana (161 negatīva atbilde un 83 pozitīvas).

Par Preiļu slimnīcu un deputātu darbu

Aptauja liecina, ka vairākums respondentu redz un atbalsta sociālo darbinieku darbu un pieejamību, tikmēr par sociālo palīdzību pozitīvo un negatīvo atbilžu skaits ir gandrīz vienāds.

Pozitīvas atbildes dominē sadaļās par vides sakoptību, sabiedrisko kārtību, kapsētu apsaimniekošanu, atbalstu uzņēmējdarbībai un nevalstiskajam sektoram u.c.

Anketās ietverta arī ieteikumu sadaļa, kur aptaujas dalībnieki iesaka, kā varētu uzlabot veselības aprūpes pakalpojumus, pašvaldības darbu utt. Preiļu slimnīcā varētu būt dienas stacionārs ar atsevišķām palātām tikai izmeklējumiem, piemēram, cilvēks piecās līdz desmit dienās par samaksu saņem pilnīgu veselības novērtējumu, un, kā uzsver priekšlikuma autors, “Preiļi šādam pakalpojumam ir ideāla vieta – Latgales viducī ar skaistu parku un kultūras piedāvājumu”. Cits respondents vēlas modernāku aprīkojumu zobārstniecības kabinetā. Tāpat pausts priekšlikums, lai pašvaldības atbildīgie darbinieki vismaz reizi mēnesī tiekas ar iedzīvotājiem, jo tad viņi nebūs jātraucē telefoniski. Ir nepieciešama ieteikumu, jautājumu, sūdzību sadaļa pašvaldības mājaslapā vai Facebook kontā, kur iedzīvotāji varētu operatīvi ziņot, kas kur notiek vai nenotiek. Preiļu centram piestāvētu ne tikai sakārtota autoosta un publiska tualete, bet arī jauni soli. Cilvēki vēlas arī domubiedru grupas, biedrības, pulciņus utt., kas apvienotu dažāda vecuma cilvēkus. Rožkalnu pagasta ļaudis pašvaldību lūdz nepagarināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Clean R”, jo šim pakalpojumam esot “neadekvāti augsts uzcenojums”.

Tāpat aptaujas dalībnieki vēlas, lai pašvaldība biežāk informē par domes lēmumiem, pašvaldības darbu, projektiem, komunālajiem un sociālajiem pakalpojumiem. Tāpat viņi aicina uzlabot pašvaldības un iedzīvotāju komunikāciju, rīkojot tiešsaistes diskusijas sociālajos tīklos (Facebook), apkopot iedzīvotāju viedokļus pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas domē un pirmssvētku dekorāciju uzstādīšanas. Kāds respondents atzina: “Nav cerību tikt uzklausītam”. Viņi ievērojuši, ka uz ceļiem nav nomainītas Preiļu novada informatīvās zīmes, lai gan ir pagājis gads kopš administratīvi teritoriālās reformas.

Kādam respondentam, klausoties domes sēžu ierakstus, ir kauns, ka domes cilvēki, būdami pieauguši cilvēki, spēj viens otru aizvainot. Viņš raksta: “Nekas nemainījās no iepriekšējā sasaukuma atmosfēras ziņā, nedzirdat jūs tur viens otru, tikai šobrīd koalīcija un opozīcija pamainījās vietām. Iedzīvotājam un novadam ir vajadzīga saliedēta komanda, ne šis cirks, kas ir šobrīd”. Un ir arī kāds novēlējums: “Vairāk komunikācijas ar iedzīvotājiem! Vairāk rūpēties par sava novada iedzīvotājiem un viņu problēmu risināšanu!”

Jāpiebilst, ka aktīvākie aptaujas dalībnieki dzīvo Preiļos, Riebiņu, Saunas un Preiļu pagastā.

Raksta autoe Egita Terēze Jonāne

Foto www.visitpreili.lv