Lāči ar vēsti?!

Skaidrīte Svikša

Ar pirmo balto kārtiņu virszemē, ar lietus un vēja melodiju sācies novembris – mēnesis, kurā būtu jāsaplaukst mūsu sirdīm. Teiksiet, ka pēdējā laikā diezgan grūti atrast iemeslu! Jautāšu: vai pareizajās durvīs meklējat un vai tiešām izlasāt “graudus no pelavām”?.. Tā baltā krāsa karogā – tā taču mums uzticēta un sargājama!...