Projekts: Medijpratība Latgales kontekstā

Atceros, kā, studējot maģistra studiju programmā “Reģionālie mediji un komunikācija”, par savu maģistra darba tēmu biju izvēlējusies medijpratību. Tolaik – 2017./2018. gadā – ne visi bija dzirdējuši un zināja, kas tad īsti ir medijpratība. Arvien aktuālākas kļuva viltus ziņas, parādījās dažādi pētījumi, tomēr Latgales kontekstā šai tēmai netika pievērsta īpaša uzmanība. Tas bija jauns temats, ko bija interesanti pētīt, apskatot no dažādiem aspektiem. Studējot arī praktikuma laikā pievērsos medijpratības tēmai – Latvijas Radio Latgales studijā producēju vienu raidījumu, kas bija saistīts tieši ar šo tēmu – “Medijpratība pierobežas jauniešu vērtējumā”. Bija prieks, ka manis uzrunātie Krāslavas jaunieši kopā ar skolotāju ieradās studijā, lai diskutētu par medijpratību. Savukārt rakstot maģistra darbu, medijpratības tēmu skatīju no izglītības aspekta „Mediju loma izglītībā: no mediju pedagoģijas līdz medijpratībai”.

Laiks iet uz priekšu, un mūsu prasme spēt atpazīt patiesu informāciju no klajiem meliem, spēja domāt pašiem, nevis uzticēties visam, ko kāds cits mums pasaka, ir kļuvusi par 21. gadsimta svarīgāko prasmi. Skolotāji, bibliotekāri, žurnālisti (šobrīd Latgales mediji savos radio un TV raidījumos un publikācijās regulāri pievēršas šai tēmai, turklāt stāsta par to arī latgaliski), ir medijpratības vēstneši, kas izglīto sabiedrību. Arvien vairāk bērniem un jauniešiem tiek rīkotas dažādas nometnes, projekti, konkursi par medijiem, to lietošanu, bet tikpat svarīgi informēt un izglītot arī vidējo un vecāko paaudzi.

Ko par Latgales iedzīvotāju medijpratību domā cilvēki, kas ar šo jomu ir ikdienā saistīti, rakstot pētījumus, mācot studentus, veidojot TV raidījumus, to noskaidrosim šajā publikācijā...