Projekts: Kāpēc jaunieši aizbrauc no Latgales un kāpēc atgriežas Latgalē?

Jaunieši ar savu izglītību un darbu dod pienesumu gan Latgalei, gan ārvalstīm. Uzrunājot dažādu Latgales reģionu cilvēkus, šoreiz “Vietējā Latgales Avīze” publicē stāstus, kas palīdz rast atbildes vaicājumam, kāpēc daudzi jaunieši (daži pat no skolas vai studiju sola) dodas uz ārzemēm, bet daudzi atgriežas Latgalē...