Tematiskā lappuse - Muzejs

Tuvojas Eiropas kultūras mantojuma dienas

 

Katru gadu Ludzas Novadpētniecības muzejs aktīvi piedalās Eiropas kultūras mantojuma dienu organizētajos pasākumos Ludzas novadā. Tradicionāli šīs dienas norisinās septembrī. Šogad Mantojuma dienas ir veltītas transporta tēmai. Transports un tā attīstība skar visu sabiedrību. Šodienas cilvēka dzīve nav iedomājama bez transporta. Pagātnē aizgājuši senie kariešu ceļi un pasta stacijas, šaursliežu dzelzceļi un dirižabļu angāri, bet dzelzceļa stacijas, bākas, tilti un pārceltuves kalpo mums joprojām, pat būdami industriālie, arhitektūras, vēstures vai mākslas pieminekļi. Transporta līdzekļos un to infrastruktūrā iemiesojušās sava laika progresīvākās tendences un inženiertehniskais novatorisms, tie veicināja ražošanu un dizaina attīstību. 2021. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, tāpēc šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros īpaši uzmanība ir jāpievērš dzelzceļa vēsturei, atgādinot sabiedrībai par dzelzceļa ieguldījumu cilvēces labklājības veidošanā...