Projekts: Latgales Speciālās Ekonomiskās zonas pienesums Latgales attīstībai

Pirms pieciem gadiem tika pieņemts Latgales Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) likums ar mērķi, citēju likumā rakstīto, “veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstīšanai un jaunu darba vietu radīšanai”. “Vietējā Latgales Avīze” Latgales SEZ administrācijai un uzņēmējiem jautāja, kā šis mērķis īstenojas ikdienā.