Projekts: Kovida lielais atklājums – dabas takas

Gan intervijās, gan sociālajos tīklos cilvēki bieži uzsver, ka Covid-19 laikā viņi ir atklājuši dabas pērles tepat Latgalē, un sevišķi iecienītas ir dabas (purvu) takas. “Vietējā Latgales Avīze” apmeklēja divas populāras dabas vērtības – nesen atjaunoto Adamovas taku Krāslavā un īpaši aizsargājamā dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” takas Pilskalnē...