Projekts: “Katram sava laimes poga”. Rolanda Keiša “laimes pogas” kustībā un rezultātā

ZS “Kotiņi” projektu koordinators (sabiedriskā dzīve, mārketings, ekskursijas, viesu uzņemšana), pasākumu vadītājs, sabiedriski aktīvs latgalietis, bijušais Baltinavas novada deputāts.

Vidējo izglītību ieguvis Baltinavas vidusskolā, mācījies Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā, absolvējis Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāti studiju programmā "Ekonomika" (studiju virziens: uzņēmējdarbības tiesības). Rolands bijis arī viens no Rēzeknes Zaļo pakalnu kora (vad. Normunds Zušs) dalībniekiem šovā “Koru kari 3” (2013). Šobrīd R. Keišs strādā pie savas uzņēmējdarbības idejas – topošā alus brūža “Rols Ols” veidošanas.