Projekts - IZGLĪTĪBAS REFORMA LATGALĒ

Latgale ir Latvijas un Eiropas Savienības pierobeža, un urbanizācijas laikmetā šeit katrs cilvēks, jo sevišķi bērns, ir zelta vērtībā, jo šī vieta nepaliek tukša. Un skolas uztur kultūrvidi. Kā teica kādas skolas direktore, drīz pierobežā neskanēs latviešu valoda, jo mazās skolas bija un ir latvietības sargi. Taču daudzas skolas uzlūko cilvēku ar tukšiem logiem un slēgtām durvīm...