Raidījumu cikla “Par robežām bez robežām” 3. raidījums

Latgales kultūrtelpas atšķirības

Latgales kultūrtelpa ar tikai tai raksturīgo pazīmju kopumu atšķiras no pārējās Latvijas vairāku nozīmīgu faktoru un iezīmju ziņā. Latgales kultūrtelpu visspilgtāk iezīmē sava valoda – latgaliešu rakstu valoda, tradicionālās vērtības un reliģiskās piederības katolicismam dominante, latgalieša būtība u.c. Tās ir pazīmes, ko visbiežāk pamana citos Latvijas novados dzīvojošie un ciemiņi no citām zemēm. Cik lielā mērā un kādi ir galvenie priekšnoteikumi kultūrtelpas atšķirību izveidei, saglabāšanai, attīstībai un nodošanai nākamajām paaudzē, tiks risināts raidījumā.

Izvirzītie problēmjautājumi tēmas analīzei – skaidrot un izstāstīt Latvijas sabiedrībai Latgales kultūrtelpas atšķirības (vēsturiskā, kultūrvēsturiskā, politiskā, reliģiskā aspektā), kāpēc tik nozīmīgi ir jautājumi par savas kultūrtelpas saglabāšanu, kas ir paveikts, kas izdevies, kas vēl tikai nākotnē paveicams. Kas nodarbojas ar Latgales kultūrtelpas jautājumiem vistiešāk un redzamāk? Kāpēc tieši šobrīd Latgales reģiona atšķirības no pārējiem Latvijas reģioniem ir jāsaglabā? Atšķirīgais kā vērtība un Latvijas bagātība vai nesaprastais, nosodāmais, neatbalstāmais?

Joprojām aktuālais latgaliešu rakstu valodas statusa un lietojuma jautājums, vai katoliskā tradīcija no reliģiskā viedokļa nosaka atšķirības Latgales kultūrtelpā, vai tradīcijas Latgalē atšķiras no tradīcijām pārējā Latvijā, kā tas ietekmē Latgales kultūrtelpu? Problēmas, aktualitātes un viedokļus izsaka vēsturnieki Dr.hist. Inese Runce, asociētais profesors, Dr.hist. Vladislavs Malahovskis, folkloras pētniece, asociētā profesore, Dr.philol. Angelika Juško–Štekele, garīdznieks Staņislavs Prikulis u.c. Kā eksperti redz šo jautājumu no sava redzespunkta un kā tas būtu risināms, lai Latgales kultūrtelpa ar savām unikālajām vērtībām būtu pamanāma un saglabātu savu īpašo, atšķirīgo auru pēc iespējas ilgāk.

Raidījums skatāms svētdien, 6. oktobrī, plkst. 16.00 ar atkārtojumu nākamās nedēļas trešdienā plkst. 22.30 un piektdienā plkst. 11.30 “Re: TV” kanālā, dzirdams radio “Ef-Ei” otrdien, 8. oktobrī, plkst. 18.30, kā arī skatāms Latgolys entuziastu grupys Biļdis www.youtube.com kanālā un lapā www.facebook.com, sadarbības partneru internetvietnēs.

Raidījums top ar programmas “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” atbalstu. Projektu finansē Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla “Par robežām bez robežām” saturu atbild tā veidotāji – Latgolys entuziastu grupa Biļdis (Projekta līgums Nr.2019.LV/MA/017/24)

#SIF_MAF2019

Saite uz raidījumu: https://www.youtube.com/watch?v=ztI7Sr-qjEQ

Projekta vadītāja Ineta Atpile-Jugane

bildis@inbox.lv