Mutāciju laiks!

Skaidrīte Svikša

Te sals, te atkusnis un atkal sals – pilnīgi atbilstoši vārdi, lai raksturotu pašreizējo situāciju Latvijā, kad viss, šķiet, iekļuvis mutāciju centrifūgā. Ej nu sazini, kad tiksim ārā un vai sausi?...