Ko 2021. gads mums sagatavojis sociālajā jomā

2021. gada 1. janvārī Latvijā stājās spēkā 138 tiesību akti, no tiem 64 likumi un 53 Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas iepriekš publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Starp tiem liela daļa skar arī sociālo jomu, kas iedzīvotājiem ir ļoti būtiska, īpaši šobrīd, kad ierastais dzīves un darba ritms kopš Covid-19 pandēmijas sākuma ir ievērojami mainījies...