Turpmāk – licencēta makšķerēšana Vīragnas ezerā

27. augustā Preiļu novada domes sēdē deputāti, izskatot SIA “Arodīpašums” iesniegumu ar lūgumu izskatīt un saskaņot nolikumu par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā un saistošo noteikumu projektu, vienbalsīgi apstiprināja saistošos noteikumus “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā”.