Vipingas parkā iestādīti 75 papīra bērzi

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas apstādījumu koncepcijas autoru SIA “Ainavu izpētes un plānošanas institūts” rekomendācijām, 14. novembrī Vipingas parkā tika stādīti bērzi...