Var pieteikties mazo grantu projektu konkursā invazīvo sugu ierobežošanai

Lai rastu jaunas, efektīvas, dabai draudzīgas invazīvo sugu apkarošanas un ierobežošanas metodes, no 31. janvāra varēs pieteikties otrajā mazo grantu projektu konkursā, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti.

Lai palīdzētu sagatavoties projekta ideju iesniegšanai, šonedēļ tiešsaistē notika informatīvs seminārs. Tajā uzmanību pievērsa Kanādas zeltgalvītes, rotana, puķu spriganes, krokainās rozes, vārpainās korintes, ošlapu kļavas, pīlādžlapu sorbārijas, Spānijas kailgliemeža, daudzlapu lupīnas un baltās robīnijas zināmākajām izskaušanas metodēm. Semināra ierakstu par mazo grantu programmas nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un nolikumu var noskatīties LLKC Facebook kontā facebook.com/LLKCOzolnieki.

Šajā mazo grantu konkursā atbalstu piešķir iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības grupām, ieskaitot pašvaldības, kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas ierobežot invazīvās sugas. Otrajā mazo grantu programmā kopējais atbalsta finansējums ir 30 000 eiro, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 eiro. Konkurss notiks projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.