Riebiņos iedzīvotāji jautāja par aktuālo

Turpinās iedzīvotāju un pašvaldības vadības sapulces Preiļu novadā

24. maijā Riebiņu kultūras centrā jautājumu krustugunis Preiļu novada domes vadībai un deputātiem sarīkoja Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Stabulnieku, Galēnu un Sīļukalna iedzīvotāji.

Kāda seniore no “Aizupiešiem” jautāja, kā viņai rīkoties, ja pirms četriem gadiem SIA “Agrofirma “Turība”” traktors ir aparis ceļu, tāpēc viņa vairs nevar piekļūt pie sava meža (līdz īpašumam ir 0,5 km)?

Jautājumu pēc sapulces komentē SIA “Agrofirma “Turība”” valdes priekšsēdētājs Jānis Šņepsts:

“SIA “Agrofirma “Turība”” traktors neko nav aparis, turklāt neviens līdz šim nav sūdzējies par šo uzņēmuma vadībai. Jājautā, kāpēc šādu jautājumu jāuzdod publiskā pasākumā, nevis jāvēršas pie paša uzņēmuma? Uzņēmuma vadītājs aicināja turpmāk neizplatīt baudas par SIA “Agrofirma “Turība”” un jautājumu gadījumā vērsties uzņēmumā”.

SIA “Agrofirma “Turība”” ir viens no lielākajiem darba devējiem Preiļu novadā, lielākais bijušajā Riebiņu novadā, taču neviens uzņēmuma pārstāvis nebija uzaicināts uz šo sapulci.”

Sapulces dalībniece Janīna lūdza atputekļot pašvaldības grants ceļus, jo putekļi ir tik lieli, ka nedz veselam cilvēkam, nedz arī cilvēkam ar invaliditāti nav iespējams uzturēties ārpus mājas. Viņa aicināja palīdzēt sakārtot Saunas Vulānu kapsētu (krūmi jau ir ieauguši žogā, kuru arī būtu jāatjauno). Bija ierosinājums iedzīvotājiem izveidot biedrību un piesaistīt mazo grantu projektu naudu šīs kapsētas labiekārtošanai.

Iedzīvotāji arī vaicāja, ko darīt ar klaiņojošajiem kaķiem un suņu saimniekiem, kuri uz trotuāra nesavāc sava mīluļa “jaukumus” jeb “kakas”. Tāpat cilvēki grib atbrīvoties no vecām mēbelēm, taču nezina, vai tās drīkst novietot pie sadzīves atkritumu konteineriem.

Todien Preiļu novada domi pārstāvošie Pēteris Rožinskis, Anita Brakovska, Sintija Ančeva, Oskars Bērziņš, Jāzeps Ivanāns, Lauris Pastars, Ilga Pokšāne, Raimonds Rubins, Sandra Sprindža un Aigars Zīmelis pastāstīja par ceļu uzturēšanas, sociālās palīdzības, izglītības, kultūras, projektu, skolēnu vasaras nodarbināšanas, kapitālsabiedrību darba, Riebiņu jauniešu dzīves u.c. aktualitātēm.

Jūnijā būvnieki pabeigs asfaltēt Silajāņu ceļu. Pienākot rudenim, Riebiņu kultūras centrā notiks lielākie Preiļu novada kultūras centra pasākumi, jo sāksies Preiļu kultūras nama siltināšana. Līdzīgs siltināšanas projekts būs realizēts Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē. Uzlabojumi un remonti notiek arī Preiļu slimnīcā. Riebiņu centrā Lauku ielā gan atjaunos segumu, gan ielu apgaismojumu, turpat centrā būs nomainīts asfalta segums nelielam valsts ceļa Preiļi–Viļāni–Madona posmam.

Saeimas deputāts Aldis Adamovičs stāstīja par valdības atbalstu Ukrainai, pensiju indeksāciju (valdība vēl meklē naudu), valsts ceļiem, kurus jau atjaunoja un vēl atjaunos Preiļu novadā, kā arī par Saeimas Latgales apakškomisijas deputātu piesaistītajām investīcijām Latgalei un par pieejamo Eiropas Savienības finansējumu Preiļu novadam jaunajā finanšu plānošanas periodā līdz 2027. gadam.

Savukārt pagastu pārvaldnieki informēja, kā viņiem veicas ar bezdarbnieku jeb algotajos pagaidu sabiedriski lietderīgajos darbos iesaistīto, kuru šogad ir maz, nodarbināšanu kapsētu sakopšanā pirms kapusvētkiem, zāles pļaušanā un ceļmalu atbrīvošanā no krūmiem. Darbs ritot lēni, jo strādājošie lielākoties ir sievietes, kurām krūmu griešana ir par smagu.

Tāpat pārvaldnieki kopā ar pašvaldības speciālistiem apzinājuši, kuras caurtekas ir jānomaina. Izvērtās diskusija, vai nebūs jāatdod visu ceļa fonda naudu tikai jaunu caurteku ierīkošanai. P. Rožinskis solīja, ka obligāti nomainīs tās caurtekas, kas ir avārija stāvoklī.

Jāpiebilst, ka 30. maijā plkst. 16.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā pašvaldības pārstāvji uzklausīs arī Preiļu, Saunas, Aizkalnes un Pelēču iedzīvotājus.

Janīna no Stabulniekiem runāja par Saunas Vulānu kapsētas labiekārtošanu un pašvaldības grants ceļu atputekļošanu

Egitas Terēzes Jonānes foto